Galerija   
Nova cesta 1

O občini

Spoštovane občanke in občani ter ostali uporabniki internetnih strani Občine Osilnica!

Želimo si, da bi Vam bile informacije in povezave na novih spletnih straneh Občine Osilnica, dobrodošla pomoč.

Občina Osilnica je bila ustanovljena leta 1994 z Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94 in 69/94). Območje občine meri po površini 36 km² ter obsega devetnajst naselij: Belica, Bezgarji, Bezgovica, Bosljiva Loka, Grintovec, Križmani, Ložec, Malinišče, Mirtoviči, Osilnica, Padovo, Papeži, Podvrh, Ribjek, Sela, Spodnji Čačič, Strojiči, Zgornji Čačič in Žurge. Občinsko središče je Osilnica.

Čeprav nas je malo, živimo v enem najlepših območij Slovenije in vabimo vse, da nas obiščete. Morda se boste, navdušeni nad naravo, čudovitim kanjonom Kolpe z gostimi gozdovi, polnimi divjadi, nad čistim ozračjem, kjer ni ne industrije in je le malo prometa, odločili in v oazi miru ob zeleni Kolpi ostali daljši čas. Morda boste postali celo začasni prebivalci naše doline.

Za uresničitev občinskih razvojnih načrtov je bila najpomembnejši cilj, izgradnja prometnice, ki bo Zgornjekolpsko dolino po najkrajši poti, čez Kočevsko Reko povezala s Kočevjem, Ribnico in seveda Ljubljano. Cesta, za katero je bilo leta 2010 izdano uporabno dovoljenje, je za našo občino življenjskega pomena, saj bo približala zaposlitvena središča, omogočila dnevno migracijo, ohranila poseljenost obmejnega območja ter odprla novo, krajšo turistično pot do enega najatraktivnejših območij Slovenije.
V kolikor ste tudi Vi le eden izmed naključnih obiskovalcev naše spletne strani, upamo, da smo v vas zbudili vsaj kanček radovednosti in vas na ta način vzpodbudili k obisku našega kraja in raziskovanju njegovih lepot.
 
Vsem našim občankam in občanom pa želimo prijetno brskanje po novih spletnih straneh Občine Osilnica. 

S spoštovanjem,
Antun VOLF,  župan Občine Osilnica_______________________________________________________________________


GRB OBČINE OSILNICA

Grb Občine Osilnica ima obliko ščita v razmerju 2:3. V grb so zajeti trije značilni elementi pokrajine: reka, arhitektura in hribovje. Spodnja tretjina prikazuje reko Kolpo, ki vrezuje v strmo sotesko, osrednji del predstavlja cerkvico Sv. Egidija, kot primer tipične arhitekture, v zgornji tretjini pa so prikazane razpoznavne stene, ki se raztezajo ob reki Kolpi.


Pomen grba:

1. Reka Kolpa: Pomemben dejavnik življenja na tem področju. V preteklosti mlinarstvo in ribolov, danes predvsem turizem.
2. Cerkev Sv. Egidija: Osrednji element grba, ki se navezuje na preprosto vaško arhitekturo in kulturno dediščino tega področja.
3. Stene: Na grbu je prikazan sklop sten, ki imajo odprto pot z leve in z desne. Tako simbolično nakazujejo na odprtost dežele.
4. Oblika grba: Dve ukrivljeni liniji nakazujeta obliko soteske, spodaj sta prekrižani in s tem delujeta kot dve veji, ki poudarjata povezanost z naravo.
5. Barve: Barve grba so vzete iz narave in tako povdarjajo realnost pokrajine.

Vsi elementi so razporejeni simetrično, kar da grbu jasno berljivost in večjo moč simbolov.


ZASTAVA OBČINE OSILNICA

Zastava Občine Osilnica je v razmerju 3:6. Zgornja tretjina zastave je bele barve, spodnji dve tretjini pa prekriva zelena podlaga znotraj katere se pojavi tipičen detajl grba (simbol v sredini zastave): reka Kolpa, ki vrezuje sotesko.
OBČINSKI PRAZNIK

Občina Osilnica občinski praznik praznuje 1. maja.