Galerija   
Otroci -Petruvu 2013

Šolstvo in šport

PODRUŽNIČNA ŠOLA OSILNICA
Osilnica 11
1337 OSILNICA

učiteljica: Tamara Buč
V Podružnični šoli Osilnica poteka kombinirani pouk, in sicer od 1. do 3. razreda. Z veseljem lahko razglasimo, da se bo tudi v šolskem letu 2013/2014 izvajal pouk, in sicer bomo imeli v Osilnici 3 učence, natančneje 1 učenko in 2 učenca. Sicer pa je majhnost naše šole posebnost tako naše občine, kot naše države, saj gre za najmanjšo  šolo v Sloveniji in vsako leto se trudimo, tako sama občina, kot Osnovna šola Fara, da naši najmlajši prve tri razrede osnovne šole obiskujejo v domačem kraju.