Galerija   
Erik, Dino

Šolstvo in šport

PODRUŽNIČNA ŠOLA OSILNICA
Osilnica 11
1337 OSILNICA

učiteljica: Tamara Buč
V Podružnični šoli Osilnica poteka kombinirani pouk, in sicer od 1. do 3. razreda. Veseli smo, da se tudi v šolskem letu 2014/2015 izvaja pouk v našem kraju, in sicer kar s 5 fanti. V prvem razredu imamo tako 3 korenjake, v tretjem razredu pa dva.
Sicer pa je majhnost naše šole posebnost tako naše občine, kot naše države, saj gre za najmanjšo  šolo v Sloveniji in vsako leto se trudimo, tako sama občina, kot Osnovna šola Fara, da naši najmlajši prve tri razrede osnovne šole obiskujejo v domačem kraju.