Galerija   
Erik, Dino

Šolstvo in šport

PODRUŽNIČNA ŠOLA OSILNICA
Osilnica 11
1337 OSILNICA

učiteljica: Tina Južnič
V Podružnični šoli Osilnica poteka kombinirani pouk, in sicer od 1. do 4. razreda. 
Majhnost naše šole je posebnost tako naše občine, kot naše države, saj gre za najmanjšo  šolo v Sloveniji.