Galerija   

O občiniSpoštovane občanke in občani ter ostali uporabniki internetnih strani Občine Osilnica!

Želimo si, da bi Vam bile informacije in povezave na novih spletnih straneh Občine Osilnica, dobrodošla pomoč.

Občina Osilnica je bila ustanovljena leta 1994 z Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94 in 69/94). Območje občine meri po površini 36 km² ter obsega devetnajst naselij: Belica, Bezgarji, Bezgovica, Bosljiva Loka, Grintovec, Križmani, Ložec, Malinišče, Mirtoviči, Osilnica, Padovo, Papeži, Podvrh, Ribjek, Sela, Spodnji Čačič, Strojiči, Zgornji Čačič in Žurge. Občinsko središče je Osilnica.

_______________________________________________________________________


GRB OBČINE OSILNICA

Grb Občine Osilnica ima obliko ščita v razmerju 2:3. V grb so zajeti trije značilni elementi pokrajine: reka, arhitektura in hribovje. Spodnja tretjina prikazuje reko Kolpo, ki vrezuje v strmo sotesko, osrednji del predstavlja cerkvico Sv. Egidija, kot primer tipične arhitekture, v zgornji tretjini pa so prikazane razpoznavne stene, ki se raztezajo ob reki Kolpi.

Pomen grba:

1. Reka Kolpa: Pomemben dejavnik življenja na tem področju. V preteklosti mlinarstvo in ribolov, danes predvsem turizem.
2. Cerkev Sv. Egidija: Osrednji element grba, ki se navezuje na preprosto vaško arhitekturo in kulturno dediščino tega področja.
3. Stene: Na grbu je prikazan sklop sten, ki imajo odprto pot z leve in z desne. Tako simbolično nakazujejo na odprtost dežele.
4. Oblika grba: Dve ukrivljeni liniji nakazujeta obliko soteske, spodaj sta prekrižani in s tem delujeta kot dve veji, ki poudarjata povezanost z naravo.
5. Barve: Barve grba so vzete iz narave in tako povdarjajo realnost pokrajine.

Vsi elementi so razporejeni simetrično, kar da grbu jasno berljivost in večjo moč simbolov.


ZASTAVA OBČINE OSILNICA

Zastava Občine Osilnica je v razmerju 3:6. Zgornja tretjina zastave je bele barve, spodnji dve tretjini pa prekriva zelena podlaga znotraj katere se pojavi tipičen detajl grba (simbol v sredini zastave): reka Kolpa, ki vrezuje sotesko.


OBČINSKI PRAZNIK

Občina Osilnica občinski praznik praznuje 1. maja.