AKTUALNO - Dom starejših občanov Osilnica

Spoštovani občani, spoštovane občanke in obiskovalci naših spletnih strani!


V rubriki "AKTUALNO 2017 - Dom starejših občanov" se nahajajo dokumenti, vezani na sama dogajanja v letu 2017. Tako se na desni strani nahajajo naslednji dokumenti:

 
4. 8. 2017 – poročilo o ocenjevanju vrednosti pravic na nepremičninah – nedokončan dom starejših   občanov Osilnica
Pooblaščeni ocenjevalec Andrej Selan, u.d.i.g. je ocenil, da znaša tržna vrednost lastninskih pravic na ocenjevalnih nepremičninah na datum ocenjevanja 4. 8. 2017, za namen prenosa večinskega deleža družbe SVC Osilnica d.o.o. na družbo PEUSS d.o.o. :
Tržna vrednost – nedokončano stanje :     1.141.900,00 EUR
 
 
16. 8. 2017 – odgovor Ministrstva za finance, Direktorata za javno premoženje
Pri vsaki prodaji finančnega premoženja države ali občine je treba spoštovati načela učinkovitosti in gospodarnosti ter transparentnosti. Kljub temu, da bo bodoči lastnik v objekt vložil določena sredstva in opremo, ki bo omogočila izvajanje institucionalnega varstva starejših in mlajših s posebnimi potrebami, pa pri prodaji naložbe ne sme biti oškodovan občinski proračun.
 
 
6. 10. 2017 – 17. redna seja Občinskega sveta občine Osilnica
Na 17. redni seji Občinskega sveta občine Osilnica dne 6. 10. 2017 je občinski svet soglasno sprejel Pismo o nameri – Dom starejših občanov v Osilnici, v katerem je izkazan skupni interes – dokončanje doma za starejše občane.
Pismo o nameri vsebuje tako predlog direktorja podjetja Doma starejših občanov v Ribnici, g. Gorečana, kot dva predloga s strani občine (odplačen prenos, dokapitalizacija).
Občina podpira dokončanje objekta in pismo o nameri zadostuje za prijavo na javni razpis za pridobitev koncesije, vendar sodelovanje na ta način za investitorja je popolnoma nesprejemljivo.
 
Občinski svet je na isti seji soglasno zavrgel predpogodbo o neodplačnem prenosu 90% poslovnega deleža SVC d.o.o. Osilnica na družbo PEUSS d.o.o..
Predpogodba, ki vsebuje vse bistvene sestavine kasnejše glavne pogodbe o neodplačnem prenosu 90% poslovnega deleže SVC d.o.o. Osilnica  je zavezujoča.
S podpisom predpogodbe bi bil oškodovan občinski proračun – občinsko premoženje za 1.027.710,00 EUR.
Za tistega, ki bi to predpogodbo podpisal pa pomeni kazenski pregon.

Na desni strani si lahko preberete tudi odprto pismo župana in občinskega sveta Občine Osilnica, sklep o ustanovitvi SVC d.o.o., akt o ustanovitvi SVC d.o.o., sporočilo dr. Boštjana Ferka, el. sporočilo odvetnika Vladimirja Bilića ter odgovor direktorja, Branka Gorečana.