Galerija   
POŠ Osilnica

Aktualno

Program Svit rešuje življenja
 
Ste morda prejeli vabilo za sodelovanje v Programu Svit, pa oklevate? Ne bojte se sveta tam znotraj – sodelovanje v programu vam lahko reši življenje!
 
Svit je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki.

Kaj pa so presejalni programi?

To so programi pri katerih s preprostimi metodami  (npr. preiskava blata, brisi, vprašalniki, ultrazvok …) med domnevno zdravimi prebivalci iščemo tiste, pri katerih je velika verjetnost, da bodo zboleli (npr. imajo predrakave spremembe) ali pa bolezen že imajo, se pa še ne kaže z značilnimi znaki. Pri pozitivnem presejalnem testu so potrebne nadaljnje preiskave, saj presejalni testi ne dajo končne diagnoze. Presejalni testi se izvajajo za tiste hude bolezni, ki so pogoste in ob pravočasnem odkritju ozdravljive. Med takšne sodi tudi rak debelega črevesa in danke.

Eden izmed znakov, ki nam sporoča, da se v našem črevesu nekaj dogaja, je kri v blatu.  Če v blatu  opazite kri, se morate nemudoma posvetovati s svojim zdravnikom! Toda krvavitev je včasih tako majhna, da je s prostim očesom ne opazimo.
Bolezen se lahko tako dolgo razvija potuhnjeno, brez očitnih znakov. Zaznavanje prav takšnih prikritih krvavitev pa nam omogoča program Svit.
 
V Program Svit, ki je brezplačen, smo vabljeni vsi prebivalci Slovenije med 50. in 74. letom starosti, ki imamo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje.
Namenjen je ljudem, ki ne kažejo nobenih bolezenskih znakov.
Namen programa je zmanjšanje obolevnosti in umrljivosti za rakom debelega črevesa in danke, kar lahko dosežemo s pravočasnim odkrivanjem predrakavih sprememb ali začetne stopnje raka.
 

Postopek sodelovanja v programu je precej preprost, potrebno pa je natančno upoštevanje navodil. Po pošti prejmete vabilo z izjavo o sodelovanju. Ko izpolnjeno izjavo vrnete, prejmete pribor za odvzem vzorcev blata. Priložena so tudi natančna navodila za odvzem. Če vam postopek odvzema kljub temu ni povsem jasen ali pa vas begajo kakšna druga vprašanja v zvezi z udeležbo v programu, vam svetujemo, da obiščete »Svitov kotiček« v svojem zdravstvenem domu, kjer bodo poskrbeli za odpravo vseh nejasnosti. Vzorca blata je treba odvzeti v dveh zaporednih odvajanjih in ju vrniti v priloženi ovojnici po pošti. V laboratoriju opravijo preiskavo, s katero ugotavljajo prisotnost krvi v blatu. Dosedanje izkušnje Programa Svit kažejo, da je bila kri v blatu ugotovljena pri 6% preiskovancev. Za veliko večino je torej z oddajo vzorcev blata postopek zaključen. V program bodo ponovno povabljeni čez dve leti. Je pa redno testiranje vsaki dve leti enako pomembno kot prvo, zato jih nikar ne opuščajte.

 
Če se izkaže, da je v blatu prisotna kri, je potrebno odkriti vzrok krvavitve. Zato je potrebna preiskava črevesa - kolonoskopija. Vsaka kri v blatu seveda še ne pomeni raka ali predrakave spremembe, možen vzrok so npr. hemoroidi (zlata žila). V letu 2016 so ob kolonoskopijah v okviru Programa Svit odkrili predrakave spremembe pri 63% preiskovancev, raka pri 3%, pri 34% pa ni bilo neoplastičnih sprememb. Velika večina odkritih rakov je bila še v zgodnji fazi, ko so povsem ozdravljivi z operacijo in ni potrebno nobeno drugo onkološko zdravljenje. Med raki debelega črevesa in danke, ki so jih odkrili pred uvedbo programa Svit, pa je bilo tako zgodaj odkritih le malo (12%). Predrakave spremembe (polipe) lahko odstranimo že med kolonoskopijo in s tem odstranimo tveganje za razvoj raka.
 

Tako ocenjujemo, da lahko s Programom Svit vsako leto preprečimo najmanj 200 smrti. Da bi to dosegli, pa je pomembno, da ljudje izkoristijo možnost sodelovanja v programu. V letu 2016 se je na Svitova vabila odzvalo 64% vabljenih, želimo pa si, da bi se jih v prihodnje še več.
 

Program Svit že kaže lepe rezultate: število obolelih za rakom debelega črevesa in danke, ki je prej iz leta v leto naraščalo, se je začelo zmanjševati, saj odkrijejmo in odstranimo že predrakave spremembe.
 

Za nekatere skupine bolnikov pa test na prikrito krvavitev ne zadošča, ker potrebujejo redne kontrole s kolonoskopijo. To so bolniki s kronično vnetno črevesno boleznijo (ulcerozni kolitis, Crohnova bolezen), tisti, ki so jim pri kolonoskopiji že kdaj odstranili polip in osebe, ki so že zbolele zaradi raka debelega črevesa. Če ste v izjavi o sodelovanju navedli katero od teh stanj, zato ne boste več vabljeni v program Svit, ampak se udeležujte rednih kontrolnih kolonoskopij.
 
Za dodatne informacije o poteku Programa Svit ali pomoč pri sodelovanju v programu lahko pokličete klicni center Svit na tel. 01 62-04-521

ali pišete na e-naslov

info@program-svit.si ali po pošti na naslov
Program Svit, p.p. 241, 1001 Ljubljana. Več o programu pa izveste na http://www.program-svit.si/.

 
Če ste vi ali vaši bližnji dobili vabilo za sodelovanje v Programu Svit torej ne oklevajte - lahko vam ali njim reši življenje!

Nacionalni institut za javno zdravje

_____________________________________________________________________

Spoštovani. 
Fundacija mag. Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje (v nadaljevanju fundacija) je objavila javni poziv za dodelitev štipendij fundacije mag. Alenke Gabrič za šolsko/študijsko leto 2017/2018.

Predmet javnega poziva je objava pogojev in načina vložitve vloge za uveljavljanje pravice do štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018 za vlagatelje, navedba dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji dostaviti in s katero dokazujejo izpolnjevanje pogojev ter višina štipendij.

Zadnji rok za oddajo vlog je 30. september 2017.

Javni poziv je objavljen na desni stranil. 


_____________________________________________________________________


1. ŠOLSKI DAN NA PODRUŽNIČNI ŠOLI OSILNICA

Danes smo z veseljem spremljali prvi šolski dan naših učencev, učencev Podružnične šole Osilnica.
Živahni glasovi so odmevali po naših hodnikih in tudi prvošolčki: Katja, Miha in Lian, kot četrtošolčka Lan in Tilen, so bili nad pričetkom šolskega leta navdušeni in polni pričakovanj. 

Vsem skupaj želimo uspešno šolsko leto. 

_______________________________________________________________________


SKLEP
o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017S strani Uprave RS za zaščito in reševanje je bil izdan sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017. Sklep je objavljen na desni strani. 

_______________________________________________________________________

Spoštovani.

Med zasedanjem 41. Odbora za svetovno dediščino (World Heritage Committee UNESCO) v Krakovu na Poljskem, je bilo 07.07.2017 na UNESCO Seznam svetovne dediščine, in sicer v sklopu transnacionalne razširitvene nominacije, uvrščenih 63 novih območij starodavnih in prvinskih bukovih gozdov v desetih državah. V Sloveniji sta kot območji posebne univerzalne vrednosti priznani pragozd Krokar in Snežnik-Ždrocle.__________________________________________________________________________


O  B  V  E  S  T  I  L  O
 
V Uradnem listu Republike Slovenije št. 5/17 z dne 03.02.2017 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje, ki je začel veljati 18.02.2017. v zakonu so določeni upravičenci do nadomestila in postopek določanja nadomestila zaradi otežene rabe zemljišča, ki nastane pri izvajanju nalog nadzora državne meje in preprečevanju nedovoljenega prehajanja le – te.
 
Kot pristojni organ za odločanje o višini nadomestila je določena upravna enota, na območju katere leži zemljišče in je njegova raba otežena. Za našo občino je to Upravna enota Kočevje.
 
Postopek pri Upravni enoti se začne na podlagi vloge upravičenca do nadomestila (lastnik ali posestnik).
 
Višina nadomestila se določi na podlagi metodologije, ki jo določi Vlada Republike Slovenije z uredbo glede na obseg posega na zemljišču, boniteto zemljišča v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, in vrsto dejanske rabe v skladu s predpisi, ki urejajo vrsto dejanske rabe zemljišč (kmetijska in gozdna zemljišča, vodna in neplodna zemljišča, pozidana zemljišča).

Nadomestilo se odmeri za preteklo koledarsko leto, in sicer za obdobje, ko je bila otežena redna raba zemljišča. Če se med koledarskim letom spremeni upravičenec do nadomestila, je do nadomestila upravičen sorazmerno glede na trajanje njegovega upravičenja v koledarskem letu.

Nadomestilo izplača Ministrstvo za notranje zadeve, na podlagi pravnomočne odločbe upravne enote, ki je odločala o nadomestilu. Izplačilo se opravi na osebni ali poslovni račun upravičenca v skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

Če ste upravičenec, lahko zahtevate nadomestilo za koledarsko leto 2015 (november, december 2015) in leto 2016 do 30. junija 2017.
 
Vloga je dostopna na spletni povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/nepremicnine-in-okolje/parcele/nadomestilo-otezena-raba-zemljisca.html. Lahko pa si jo pridobite tudi na sedežu občine, v času uradnih ur.
 

____________________________________________________________________________


Spoštovani,

v skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah (Uradni list Rs, št. 68/16) je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev. Gre za prvi seznam, ki se bo tedensko obnavljal - glede na izdane licence oz. dovoljenja. Namreč, dimnikarske storitve lahko odslej naprej opravljajo zgolj še družbe s pridobljenim dovoljenjem po ZDimS. 

Seznam je objavljen na naslednji povezavi: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7323/


______________________________________________________________________________INFORMACIJA O UVEDBI NOVEGA SISTEMA OPRAVLJANJA DIMNIKARSKIH STORITEV


Spoštovani, 
na osnovi dopisa Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje objavljamo inforamcijo o uvedbi novega sistema opravljanja dimnikarskih storitev. Informacija se nahaja na desni strani v priponki. 
___________________________________________________________________


OBJAVLJEN - JAVNI POZIV PROMOTORJEM
 K ODDAJI VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI ZA IZVEDBO PROJEKTA:


Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah KOČEVJE, KOSTEL, SODRAŽICA, OSILNICA, DOBREPOLJE IN RIBNICA”

Poziv je objavljen na desni strani.

______________________________________________________________________

                                                                                                          
Naročanje na pregled v AMBULANTI v Osilnici

Ambulanta bo imela ordinacijski čas vsak ponedeljek od 8.00-14.00.
                                                  

Naročite se lahko vsak dan na več načinov:
1) osebno od ponedeljka do petka med 7.00 in 8.00 uro zjutraj pri sestri Danici Štimac na zdravstveni postaji;
2) po telefonu od ponedeljka do petka med 7.00 - 8.00 na številko 01/8939 060;
3) na elektronskem naslovu postaja.osilnica@siol.net do petka za naslednji ponedeljek.

                                                                                             Polona Vidič Hudobivnik
________________________________________________________________________


NAVODILO O IZOBEŠANJU ZASTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE NA PRAZNIKE

V priponki, na desni strani, se nahaja navodilo o izobešanju zastave Republike Slovenije na praznike, prejeto s strani Ministrstva za javno upravo, Službe za nevladne organizacije.
________________________________________________________________________