Aktualno

                                                                                                                     
Spoštovani,
na desni strani se nahaja nov obrazec za poročanje o turistični taksi - mesečno poročilo.

S spoštovanjem.

______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                       OBVESTILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Občina Osilnica oddaja v njem profitno stanovanje v sklopu zdravstvene postaje. Več v prilogi na desni strani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ____________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Prejeli smo obvestilo Policijske postaje Kočevje, glede zaklepanja vrat v začasnih tehničnih ovirah ob državni meji. Preberete si ga lahko med prilogami na desni strani.                                                                                                                                                 
________________________________________________________________________
Spoštovani v 

V galeriji si lahko ogledate fotografije iz sobotnje otvoritve prenovljenih prostorov ZP v Osilnici. _______________________________________________________________________

Spoštovani.

Med zasedanjem 41. Odbora za svetovno dediščino (World Heritage Committee UNESCO) v Krakovu na Poljskem, je bilo 07.07.2017 na UNESCO Seznam svetovne dediščine, in sicer v sklopu transnacionalne razširitvene nominacije, uvrščenih 63 novih območij starodavnih in prvinskih bukovih gozdov v desetih državah. V Sloveniji sta kot območji posebne univerzalne vrednosti priznani pragozd Krokar in Snežnik-Ždrocle.__________________________________________________________________________Spoštovani,

v skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah (Uradni list Rs, št. 68/16) je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev. Gre za prvi seznam, ki se bo tedensko obnavljal - glede na izdane licence oz. dovoljenja. Namreč, dimnikarske storitve lahko odslej naprej opravljajo zgolj še družbe s pridobljenim dovoljenjem po ZDimS. 

Seznam je objavljen na naslednji povezavi: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7323/


______________________________________________________________________________INFORMACIJA O UVEDBI NOVEGA SISTEMA OPRAVLJANJA DIMNIKARSKIH STORITEV


Spoštovani, 
na osnovi dopisa Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje objavljamo informacijo o uvedbi novega sistema opravljanja dimnikarskih storitev. Informacija se nahaja na desni strani v priponki. 
___________________________________________________________________
             

NAVODILO O IZOBEŠANJU ZASTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE NA PRAZNIKE

V priponki, na desni strani, se nahaja navodilo o izobešanju zastave Republike Slovenije na praznike, prejeto s strani Ministrstva za javno upravo, Službe za nevladne organizacije.
________________________________________________________________________