Galerija   
Petruvu141

Aktualno

PETRUVU V DEŽELI PETRA KLEPCA

Spoštovani obiskovalci naše spletne strani!

V soboto, 28.06.2014 je na osrednjem trgu v Osilnico potekalo praznovanje "Petruvega". Pričetek je bil že ob 16.00 uri s tekmovanjem v diatonični harmoniki za pokal Petra Klepca 2014. 

Rezultati tekmovanja so bili naslednji:

- v kategoriji do 14. let:
1. mesto - Jan Novak, Komen
2. mesto - Matija Marinč, Fara
3. mesto - Luka Erent, R. Hrvaška in David Rugole, Gorenje

- v kategoriji od 14 do 18 let:
1. mesto: Branko Osvald, Osilnica
2. mesto: Žan Oražem, Prigorica

Absolutni zmagovalec letošnjega tekmovanja je postal Jan Novak iz Komna.

Prireditve so se, kot že vrsto let do sedaj, udeležili tudi pohodniki. 

Kulturni del so popestrili učenci Podružnične šole v Osilnici, domači harmonikarji,
za odličen zaključek  pa je poskrbel ansambel Odmev. 

Utrinke prireditve si lahko ogledate v galeriji.
___________________________________________________________________
         
UGODNI KREDITI
ZA PODJETNIKE v letu 2014

 

RAZVOJNI CENTER Novo mesto d.o.o. razpisuje kredite po ugodni obrestni meri z možnostjo pridobitve tudi garancije, in sicer:     

Razpis dolgoročnih kreditov in garancij GSD za leto 2014

Predmet razpisa so dolgoročni krediti, namenjeni za materialne in nematerialne investicije ter financiranje obratnih sredstev, po ugodni obrestni meri z možnostjo pridobitve garancije za odobreni kredit. Na razpis se lahko prijavijo mala podjetja, samostojni podjetniki in fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji iz regije JV Slovenija.

Razpis kreditov za nova delovna mesta in obratna sredstva za leto 2014
Predmet razpisa so gotovinski krediti po ugodni obrestni meri z možnostjo pridobitve garancije za odobreni kredit. Na razpis se lahko prijavijo osebe, ki so realizirale samozaposlitev od 1.1.2013 dalje, mala podjetja oz. samostojni podjetniki in fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki so zaposlili novo osebo od 1.1.2014 dalje ter kreditojemalci, ki so v letu 2014 prejeli investicijski kredit iz GSD za nakup tehnološke opreme ali ekološkega tovornega vozila.
 
Razpisi so odprti do 31.12.2014.

Informacije:
Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto, Polona Kovač-Brulc, tel. 07/ 33 72 987 ali

www.rc-nm.si


in Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, kontaktna oseba Mašenjka Hvala, tel. 01 89 50 610.


Vljudno vabljeni k oddaji vlog!
_____________________________________________________________

OBVESTILO ZAVODA ZA GOZDOVE SLOVENIJE, KRAJEVNA ENOTA TRAVNA GORA

V petek 6. junija bomo na področju ZGS  KE Travna gora (zelo verjetno v Loškem potoku - Lovski dom in prikaz na terenu) izvedli enodnevni tečaj iz Varnega dela v gozdu v nevarnih razmerah.

Prijave zbirajo revirni gozdarji. Nekaj mest je še prostih. Cena 25€/osebo.

 
IME TEČAJA: VARNO DELO Z MOTORNO ŽAGO V NEVARNIH RAZMERAH - UJMA (SNEGOLOM, VETROLOM, ŽLEDOLOM)

 – enodnevni seminar - 6 pedagoških ur

Število udeležencev: do 36

Kotizacija: 25,00 EUR/osebo


Za vse udeležence na tečaju je obvezna uporaba svoje osebne varovalne opreme.

Demonstracija tehnike dela - 6 ur

Prikaz najbolj tipičnih primerov tehnike dela v nevarnih razmerah, ki nastanejo ko:

- izruvano drevo leži na ravnini ali po bregu navzgor,
- izruvano drevo leži po strmini navzdol,
- je potrebno žaganje močno napetih previsnih dreves,
- so debla prekrita z zemljo,
- so napeta vlakna v različnih smereh,
- so drevesa polomnjena v skupinah,
- so odlomnjene krošnje. 
Pavle Košir


__________________________________________________________________Za najbolj poškodovana območja so v Zavodu za gozdove izdali generalne odločbe za posek poškodovanega drevja - Odločba se nahaja na desni strani!
Pojasnilo glede moratorija na prevoznice:

Zakon o spremembah in dopolnitavh Zakona o gozdovih, ki ga je sprejel Državni zbor RS dne 26.2.2014 in bo objavljen v Uradnem listu RS jutri, v četrtek 6. marca ter začne veljati v petek 7. marca 2014 v 3. odstavku 24. člena 
razglaša moratorij na uporabo prevoznic do 30. 4. 2015. Sledljivost gozdnih lesnih sortimentov se bo lahko zagotavljala s t.i. Listino o uporabi in prometu z gozdnimi lesnimi sortimenti, ki pa še ni v uporabi. Torej prevoznice v dosedanji obliki niso več potrebne.


Hkrati bo v petek 7. marca 2014 začel veljati tudi Interventni zakon o ukrepih za odpravo žleda 2014, ki med drugim predpisuje poenostavitve postopkov pri gradnji gozdnih vlak.
__________________________________________________________________________


Spoštovani,

obveščamo vas, da se po novih informacijah pristojnih organov škoda na sadnem drevju, ki je nastala zaradi žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, ne bo prijavljala, ker ni zagotovila, da bo škoda povrnjena.

Po zadnjih informacijah je potrebno oddati prijavo za škodo nastalo v gozdovih. Na osnovi navedenega vas poziva, da prijavite nastalo škodo.


Obrazec dobite na sedežu občine, Osilnica 11, 1337 Osilnica oz. na spletni strani občine: http://www.osilnica.si  (v tej rubriki - na desni strani - obrazec 1).
 

Prijava bo mogoča do ponedeljka, 10.03.2014.

 
Lep pozdrav,

________________________________________________________________________________Pozdravljeni,
predstavljamo vam dopis Društva za pomoč pri upokojevanju:"Društvo za pomoč pri upokojevanju
Aškerčeva 21,
9240 Ljutomer
 
Datum: 27.1.2014
 
Tel.: 031 653 261
drustvo.upokojitev@gmail.com
WWW.drustvo-pomoc-upokojitev.lfr-pomurje.si
 
 
POKOJNINSKA DOBA ZA DELO  NA KMETIJI, VKLJUČNO Z DELOM  NA DRUŽBENEM ALI NA ZADRUŽNEM POSESTVU,
BREZ PLAČILA DODATNIH PRISPEVKOV.
 
 
To dobo lahko uveljavite:
 
- kot lastnik, solastnik ali zakupnik kmetijskih zemljišč ali njihov zakonec ter, kot  uživalec kmetijskega zemljišča. V tem primerih lahko uveljavite pokojninsko dobo od 1.1.1972 do 31.12.1983.
- kot delavec na zasebnem, družbenem ali zadružnem  kmetijskem posestvu od 1.1.1958 , če je bilo delo stalno ( vsakodnevno) in se je  delo opravljalo po navodilih in pod nadzorom delodajalca -gospodarja, ter, da je bilo delo plačano.
Za plačilo se šteje tudi plačilo v  naravi ( stanovanje, hrana,..) in tudi v primeru, če je bilo plačilo v  pretežni meri v naravi.

 
Za kmetijskega delavca se šteje oseba, ki je opravljala dela , ki so v neposredni zvezi s kmetijsko proizvodnjo na kmetijskem posestvu npr.: dela v poljedelstvu, živinoreji, perutninarstvu, sadjarstvu, čebelarstvu, zelenjadarstvu, vinogradništvu,… 
 
Obrazec za brezplačno preveritev pogojev za priznanje pokojninske dobe je na spletni strani društva, www.drustvo-pomoc-upokojitev.lrf –pomurje.si

                                                                                    
                                                                                   Predsednik društva:
                                                                              Jožef Jandl,univ.dipl.prav."
 
   _____________________________________________________________________

Spoštovani,
Geodetska uprava RS je objavila obvestilo s seznamom podatkov registra nepremičnin, ki jih ni mogoče urejati ali spreminjati na geodetski upravi, ampak jih je potrebno urediti neposredno pri organih, ki so pristojni za vodenje in vzdrževanje teh evidenc. Sporočilo se nahaja na naslednji povezavi:
http://www.gu.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/4971/5529/
10b81b9243ddc1586a511e368e8b5fe1/
Seznam organov se nahaja na desni strani.
________________________________________________________________________


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je vzpostavilo samostojno spletno stran, ki predstavlja osnovo za črpanje sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja - Program razvoja podeželja. Ker želijo dostop do informacij omogočiti tako zainteresirani javnosti, kot potencialnim upravičencem, objavljamo povezavo do omenjene spletne strani: http://www.program-podeželja.si.
_________________________________________________________________________

Spoštovani,

predstavljamo vam dopis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer v zvezi z novo ureditvijo pravice do pogrebnine in do posmrtnine, ki se prične uporabljati že 1.1.2014. Dopis se nahaja na desni strani.
__________________________________________________________________________


Spoštovani,

 v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ter Petega javnega razpisa za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« bo Občina Osilnica pričela z "Rekonstrukcijo cestnih odsekov lokalnih cest na območju Občine Osilnica".

Izvajalec omenjene operacije je podjetje CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto.

V okviru investicije namerava občina Osilnica obnoviti odseka lokalnih cest:  
- Rekonstrukcija lokalne ceste LC 305 050 odsek 305 051 Padovo – Ribjek, od km 0,610 do km 1,370,    
- Rekonstrukcija lokalne ceste LC 305 030 odsek 305 031 Lipica – Malinišče – Padovo, od km 0,874 do km 1,637.
___________________________________________________________________________


Spoštovani!    
                                                                                                                                   
Podjetje Objavna Deska d.o.o. je ustanovilo prvo slovensko socialno omrežje PublishWall, ki vsebuje tudi blog in oglasnik.

Uredite si svojo brezplačno spletno stran PublishWall, na kateri oglašujte dogodke, pišite objave, kreirajte albume, oddajajte oglase. Na voljo imate komunikacijsko orodje, s pomočjo katerega si ustvarite lastno bazo kontaktov in tako boste eni ali več osebam enostavno poslali elektronsko sporočilo prek PublishWalla.

Dodajte Facebookov ali Twitterjev račun in vse vaše aktivnosti bodo avtomatično objavljene tudi na drugem socialnem omrežju. Še več, objavljate lahko v svoji občini ali po vseh mestih v Sloveniji.

Naj poudarimo, da so strani za posameznike in društva brezplačna in tako bo tudi vedno ostalo, plačljivo je le za podjetja.

Nekaj primerov strani društev:  Čebelarstvo MA-JA, Čebelarstvo Žvikart, PGD Šentjur, ŠD Gorje, ŠD Lončar, Turistična kmetija Visočnik, Badminton klub Komenda, KUD Bled, Kulturno prosvetno društvo Planika Vojsko, Kinološko društvo Celje.
____________________________________________________________________________

                                                                                                          
Naročanje na pregled v AMBULANTI v Osilnici

Ambulanta bo imela ordinacijski čas vsak ponedeljek od 8.00-14.00.
                                                  

Naročite se lahko vsak dan na več načinov:
1) osebno od ponedeljka do petka med 7.00 in 8.00 uro zjutraj pri sestri Danici Štimac na zdravstveni postaji;
2) po telefonu od ponedeljka do petka med 7.00 - 8.00 na številko 01/8939 060;
3) na elektronskem naslovu postaja.osilnica@siol.net do petka za naslednji ponedeljek.

                                                                                             Polona Vidič Hudobivnik
________________________________________________________________________
                                  


PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV

Spoštovani občani,

v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11), ki se začne uporabljati 1. januarja 2012, vas obveščamo, da se po novem vse pravice iz javnih sredstev:

  • otroški dodatek,
  • denarna socialna pomoč,
  • varstveni dodatek,
  • državna štipendija,
  • znižano plačilo vrtca,
  • pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, ...

uveljavljajo pri vašem pristojnem centru za socialno delo (glede na vaše stalno prebivališče) in ne več na Občini, kot je bilo prej. Pravice uveljavljate na predpisani enotni vlogi (ki jo lahko najdete na zavihku "Za občane -- obrazci in upravni postopki").

________________________________________________________________________


NAVODILO O IZOBEŠANJU ZASTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE NA PRAZNIKE

V priponki, na desni strani, se nahaja navodilo o izobešanju zastave Republike Slovenije na praznike, prejeto s strani Ministrstva za javno upravo, Službe za nevladne organizacije.
________________________________________________________________________

VLOGE ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA - OBVESTILO

Spoštovani starši!

Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11) je s 01.12.2011 vlogo  za znižano plačilo vrtca  moč vložiti le pri pristojnem centru za socialno delo (za naše območje je to Center za socialno delo Kočevje), na novih obrazcih, ki bodo meseca novembra objavljeni na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in na spletnih straneh Centrov za socialno delo. Nove obrazce je moč dobiti tudi v knjigarnah.

Lep pozdrav!