Javna razgrnitev OPN Občine Osilnica

Spoštovani,

od petka, 23.11.2018 do 24.12.2018 je na sedežu Občine Osilnica, Osilnica 11, 1337 Osilnica (dvorana) na vpogled gradivo dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPN) in Okoljskega poročila za Občino Osilnica.
V okviru javne razgrnitve ima javnost, v času uradnih ur občine, podati pripombe in predloge na razgrnjeni dopolnjen osnutek OPN in Okoljsko poročilo. Pripombe in predlogi (obrazec) se podajo občinski upravi občine.

V času javne razgrnitve je organizirana tudi javna obravnava, ki bo 07.12.2018 s pričetkom ob 18.00 uri, prav tako v dvorani Občine Osilnica.

Na desni strani se nahaja gradivo v elektronski obliki, poleg se nahaja tudi obrazec za pripombe in predloge.

Lep pozdrav,

Občinska uprava