NOVO - Dom starejših občanov Osilnica


Spoštovani občani, spoštovane občanke in obiskovalci naših spletnih strani!


V rubriki "Dom starejših občanov" se nahajajo dokumenti, vezani na sama dogajanja okoli dokončanja projekta. Tako se na desni strani nahajajo naslednji dokumenti:


- Dopis ministru Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, dr. Svetliku (dne, 20.10.2011);

- Povabilo DSO Kočevje k poslovnem sodelovanju z dne, 04.10.2011;
- Odgovor Sveta DSO Kočevje na povabilo k poslovnem sodelovanju z dne, 20.10.2011; 
- Obvestilo o odločitvi Sveta DSO Kočevje na izredni seji dne, 09.09.2005;
- Zapisnik izredne seje Sveta DSO Kočevje z dne, 09.09.2005;

- Ustno poslansko vprašanje poslanca, Jakoba Presečnika, na 31. seji Državnega zbora RS dne, 19.09.2011, naslovljeno na ministra Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, dr. Ivana Svetlika. 

- Dopis za državnega sekretarja, mag. Bojana Suvorova z dne, 25.10.2011

NOVO (objavljeno 17.11.2011)

- Dopis Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko z dne, 03.11.2011 - Informacija javnega značaja
- Dopis Ministrstva za zdravje - Program za negovalno rehabilitacijsko enoto Kolpa - Osilnica z dne, 07.11.2011
- Pogodba o oblikovanju območnega razvojnega partnersta Pokolpje, katere slavnostni podpis je bil v sredo, 16.11.2011 ob 9.00 uri
- Odgovor državnega sekretarja, mag. Bojana Suvorova, prejetega v sredo, 16.11.2011 ob 13.00 uri