Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov v Občini Osilnica

Na podlagi določil GDPR, morajo do 25.05.2018 tudi lokalne skupnosti imenovati osebo, pooblaščeno za varovanje osebnih podatkov. V Občini Osilnica je s sklepom, dne 23.05.2018 imenovana Bernarda ČOP, Svetovalka III. Naloge osebe pooblaščene za varstvo osebnih podatkov so predvsem: - zagotavljati obdelavo podatkov v skladu z veljavno zakonodajo, - obveščanje upravljavca o varovanju osebnih podatkov ter morebitnih spremembah, - spremljanje skladnosti obdelave osebnih podatkov po GDPR in drugimi veljavnimi predpisi, - izobraževanje ostalih zaposlenih na področju varovanja osebnih podatkov, - sodelovanje z informacijskim pooblaščencem, - informiranje strank glede obdelave osebnih podatkov.