Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Občinski svet Občine Osilnica je na svoji 4. redni seji dne, 30.12.2010 imenoval člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, v naslednji sestavi:

- Jože Tomec, predsednik,

- Tamara Buč, članica

- Klaudija Gašparac, članica.