Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Občinski svet Občine Osilnica je na svoji 18. redni seji dne, 08.12.2017 imenoval člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, v naslednji sestavi:

- Jože Tomec (Policijska postaja Kočevje), predsednik,

- Klaudija Gašparac (predstavnica občanov), članica,

- Tina Južnič (učiteljica na POŠ Osilnica), članica ter

- Marjan Blatnik (redar Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Kočevje, Kostel in Osilnica), član.