Datoteke
documentVloga za uveljavljanje enkratnega denarnega prispevka za novorojenca [48,64 KB]
documentVloga za obremenitev okolja s hrupom A [66,05 KB]
documentPrijava obratovalnega časa gostinskega objekta (kmetije) [48,13 KB]
documentPrijava izjemnega podaljšanja obratovalnega čas [53,25 KB]
documentVloga za izdajo odločbe za plačilo komunalnega prispevka [75,26 KB]
documentVloga za izdajo potrdila o namenski rabi [60,42 KB]
documentVloga za odmero komunalnega prispevka za nezahtevne objekte [72,19 KB]
documentZaprosilo za izjavo o ustreznosti izvedenih del na lokalni cesti/javni poti [59,39 KB]
documentVloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini [91,65 KB]
documentVloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste [84,48 KB]
documentVloga za izdajo soglasja za poseg v varovalni pas lokalne ceste /javne poti [71,17 KB]
acrobatZahteva za izdajo mnenja k gradnji [219,02 KB]
documentVloga za soglasje o posegu na občinski ceste in varovalnem pasu ceste [58,88 KB]
documentVloga za prekop posmrtnih ostankov pokojne osebe oz. žare [64,00 KB]
documentVloga za izdajo soglasja za priključitev na vodovodno omrežje [67,07 KB]
documentVloga za izdajo soglasja za dela na zemljiščih in objektih - vzdolž javne ceste - sečnja, spravilo [70,66 KB]
documentVloga za izdajo projektnih pogojev [41,47 KB]
documentVloga za izdajo lokacijske informacije [66,05 KB]
documentNapoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - sprememba lastnika oz. uporabnika [81,41 KB]
documentIzjava zavezanca glede spremembe podatkov pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč [70,14 KB]
documentObrazec za mesečno poročanje - turistična taksa [51,20 KB]

Vloge in obrazci

Usklajeno ponedeljek, 29.08.2016. VLOGE IN OBRAZCI: - Prijava enodnevnega izrednega podaljšanja obratovalnega časa gostinskega obrata - Zaprosilo za izjavo o ustreznosti izvedenih del na lokalni cesti/javni poti - Vloga za podrejeno rabo javnih površin - za izvedbo javnih prireditev, javnih shodov,... - Vloga za soglasje o posegu na občinske ceste/javne poti ali v cestni varovalni pas - Vloga za obremenitev okolja s hrupom A - Vloga za obremenitev okolja s hrupom B - Vloga za obremenitev okolja s hrupom C - Vloga za izdajo odločbe o plačilu komunalnega prispevka - Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini - Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste - Vloga za izdajo soglasja za izvajanje del v območju javne ceste - Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalni pas lokalne ceste/javne poti - Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev - Vloga za uveljavljanje enkratnega denarnega prispevka za novorojenca - Izjava zavezanca glede spremembe podatkov za NUSZ - Napoved za odmero NUSZ (sprememba lastnika oz. uporabnika) - Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišč - Vloga za pridobitev lokacijske informacije - Obvestilo lokalni skupnosti o organizaciji prireditve - Vloga za izdajo projektnih pogojev - Vloga za izdajo soglasja za priključitev na vodovodno omrežje