Datoteke
acrobatVloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev [168,63 KB]
documentVloga za uveljavljanje enkratnega denarnega prispevka za novorojenca [38,91 KB]
documentPrijava obratovalnega časa gostinskega objekta (kmetije) [38,91 KB]
documentObvestilo lokalni skupnosti o organizaciji prireditve [29,70 KB]
documentVloga za izdajo projektnih pogojev [32,77 KB]
documentVloga za obremenitev okolja s hrupom A [55,81 KB]
documentVloga za obremenitev okolja s hrupom B [55,81 KB]
documentVloga za obremenitev okolja s hrupom C [55,81 KB]
documentPrijava enodnevnega izrednega podaljšanja obratovalnega časa gostinskega lokala [44,03 KB]
documentVloga za pridobitev lokacijske informacije [55,81 KB]
documentVloga za izdajo odločbe o plačilu komunalnega prispevka [65,02 KB]
documentVloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišč [51,20 KB]
documentVloga za izdajo soglasja za priključitev na vodovodno omrežje [52,22 KB]
documentVloga za odmero komunalnega prispevka za nezahtevne objekte [64,00 KB]
documentIzjava zavezanca glede spremembe podatkov za NUSZ [57,34 KB]
documentNapoved za odmero NUSZ (sprememba lastnika oz. uporabnika) [81,41 KB]
documentZaprosilo za izjavo o ustreznosti izvedenih del na lokalni cesti/javni poti [48,13 KB]
documentVloga za podrejeno rabo javnih površin - za izvedbo javnih prireditev, shodov [56,32 KB]
documentVloga za soglasje o posegu na občinske ceste/javne poti ali v cestni varovalni pas [49,15 KB]
documentVloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini [80,38 KB]
documentVloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste [73,22 KB]
documentVloga za izdajo soglasja za poseg v varovalni pas lokalne ceste /javne poti [58,88 KB]
documentVloga za prekop posmrtnih ostankov [54,27 KB]
acrobatZahteva za izdajo mnenja k gradnji [219,02 KB]
documentVloga za izdajo soglasja za dela na zemljiščih in objektih - sečnja, splavilo [60,93 KB]

Vloge in obrazci

Usklajeno ponedeljek, 29.08.2016. VLOGE IN OBRAZCI: - Prijava enodnevnega izrednega podaljšanja obratovalnega časa gostinskega obrata - Zaprosilo za izjavo o ustreznosti izvedenih del na lokalni cesti/javni poti - Vloga za podrejeno rabo javnih površin - za izvedbo javnih prireditev, javnih shodov,... - Vloga za soglasje o posegu na občinske ceste/javne poti ali v cestni varovalni pas - Vloga za obremenitev okolja s hrupom A - Vloga za obremenitev okolja s hrupom B - Vloga za obremenitev okolja s hrupom C - Vloga za izdajo odločbe o plačilu komunalnega prispevka - Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini - Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste - Vloga za izdajo soglasja za izvajanje del v območju javne ceste - Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalni pas lokalne ceste/javne poti - Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev - Vloga za uveljavljanje enkratnega denarnega prispevka za novorojenca - Izjava zavezanca glede spremembe podatkov za NUSZ - Napoved za odmero NUSZ (sprememba lastnika oz. uporabnika) - Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišč - Vloga za pridobitev lokacijske informacije - Obvestilo lokalni skupnosti o organizaciji prireditve - Vloga za izdajo projektnih pogojev - Vloga za izdajo soglasja za priključitev na vodovodno omrežje