Elaborati o oblikovanju cen za izvajanje gospodarske javne službe

V skladu z zakonodajo mora imeti občina, kot izvajalka gospodarskih javnih sklužb, izdelane elaborate. Na 3. redni seji občinskega sveta Občine Osilnica dne 27.02.2015 so bili obravnavani naslednji elaborati:

 -       Elaborat o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v Občini Osilnica;
-        Elaborat o oblikovanju cen komunalnih odpadkov v Občini Osilnica;
-        Elaborat o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v Občini Osilnica.


Elaborati se nahajajo na desni strani.