Javni razpisi in objave

AKTUALNI JAVNI  RAZPISI OBČINE OSILNICA:
(vse JAVNE RAZPISE, ter VLOGE najdete na desni strani)


JAVNA RAZGRNITEV PREDLOGA MODELOV VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Občane obveščamo, da bo od 1. 10. 2019 do vključno 30. 10. 2019 v času uradnih ur (PON, PET: od 7.00 do 15.00 in SRED: od 7.00 do 16.00) na sedežu Občine Osilnica, Osilnica 11, potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.
Predlog modelov vrednotenja bo s 1. 10. 2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019.

Javni predstavitvi modelov vrednotenja za občine na območju OGU Ljubljana bosta potekali v četrtek 17. oktober 2019,  od  10.00 - 13.00, v prostorih Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija in v  petek 18. oktober 2019 od  10.00 - 13.00, v prostorih  Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
Vsi zainteresirani lahko od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer:
pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju naše občine pošljite na obrazcu JR.MV-1 na naslov Občina Osilnica, Osilnica 11, 1337 Osilnica, ali skeniranega na elektronski naslov obcina@osilnica.si, ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddate v glavni pisarni občine,
vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.

Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju javne razgrnitve ali na Portalu MVN. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Številka:          353-0007/2019-2
Datum:            23. 9. 2019    
______________________________________________________________________________


Na desni strani se nahaja javni razpis za dodelitev enkratnega denarnega prispevka za šolske potrebščine za učence in učenke v šolskem letu 2019/2020.