Javni razpisi

AKTUALNI JAVNI  RAZPISI OBČINE OSILNICA:
(vse JAVNE RAZPISE, ter VLOGE najdete na desni strani)
Na podlagi določil 4. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov kulturnih društev v Občini Osilnica (Uradni list RS, št. 36/2010 z dne, 04.05.2010) in Odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 27/2013, z dne 29.03.2013) objavljam
J A V N I    R A Z P I S
ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROGRAMOV KULTURNIH DRUŠTEV V OBČINI OSILNICA
ZA LETO 2013

__________________________________________________________________________


Na podlagi določil 4. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev v Občini Osilnica (Uradni list RS, št. 36/2010, z dne 04.05.2010) in Odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 27/2013, z dne 29.03.2013), objavljam
J A V N I   R A Z P I S
 ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROGRAMOV DRUŠTEV V OBČINI OSILNICA ZA LETO 2013


__________________________________________________________________________