Datoteke
documentVloga za uveljavljanje enkratnega denarnega prispevka za novorojenca [48,64 KB]
documentVloga za obremenitev okolja s hrupom A [66,05 KB]
documentPrijava obratovalnega časa gostinskega objekta (kmetije) [48,13 KB]
documentPrijava izjemnega podaljšanja obratovalnega čas [53,25 KB]
documentVloga za izdajo odločbe za plačilo komunalnega prispevka [75,26 KB]
documentVloga za izdajo potrdila o namenski rabi [60,42 KB]
documentVloga za odmero komunalnega prispevka za nezahtevne objekte [72,19 KB]
documentZaprosilo za izjavo o ustreznosti izvedenih del na lokalni cesti/javni poti [59,39 KB]
documentVloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini [91,65 KB]
documentVloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste [84,48 KB]
documentVloga za izdajo soglasja za poseg v varovalni pas lokalne ceste /javne poti [71,17 KB]
acrobatZahteva za izdajo mnenja k gradnji [219,02 KB]
documentVloga za soglasje o posegu na občinski ceste in varovalnem pasu ceste [58,88 KB]
documentVloga za prekop posmrtnih ostankov pokojne osebe oz. žare [64,00 KB]
documentVloga za izdajo soglasja za priključitev na vodovodno omrežje [67,07 KB]
documentVloga za izdajo soglasja za dela na zemljiščih in objektih - vzdolž javne ceste - sečnja, spravilo [70,66 KB]
documentVloga za izdajo projektnih pogojev [41,47 KB]
documentVloga za izdajo lokacijske informacije [66,05 KB]
documentNapoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - sprememba lastnika oz. uporabnika [81,41 KB]
documentIzjava zavezanca glede spremembe podatkov pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč [70,14 KB]
documentObrazec za mesečno poročanje - turistična taksa [51,20 KB]
documentPonudba za prodajo zemljišča [46,08 KB]

Vloge in obrazci

Usklajeno ponedeljek, 23.09.2016.VLOGE IN OBRAZCI:- Prijava enodnevnega izrednega podaljšanja obratovalnega časa gostinskega obrata- Zaprosilo za izjavo o ustreznosti izvedenih del na lokalni cesti/javni poti- Vloga za podrejeno rabo javnih površin - za izvedbo javnih prireditev, javnih shodov,...- Vloga za soglasje o posegu na občinske ceste/javne poti ali v cestni varovalni pas- Vloga za obremenitev okolja s hrupom A- Vloga za obremenitev okolja s hrupom B- Vloga za obremenitev okolja s hrupom C- Vloga za izdajo odločbe o plačilu komunalnega prispevka- Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini- Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste- Vloga za izdajo soglasja za izvajanje del v območju javne ceste- Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalni pas lokalne ceste/javne poti- Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev- Vloga za uveljavljanje enkratnega denarnega prispevka za novorojenca- Izjava zavezanca glede spremembe podatkov za NUSZ- Napoved za odmero NUSZ (sprememba lastnika oz. uporabnika)- Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišč- Vloga za pridobitev lokacijske informacije- Obvestilo lokalni skupnosti o organizaciji prireditve- Vloga za izdajo projektnih pogojev- Vloga za izdajo soglasja za priključitev na vodovodno omrežje- Ponudba za prodajo zemljišča