Odloki, sklepi, pravilniki

ODLOKI:

- Odlok o turistični taksi v Občini Osilnica (obrazev za poročanje na desni strani)

- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Osilnica(nahaja se na desni strani)

- Odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Osilnica (nahaja se na desni strani)SKLEPI:

- Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Osilnica

- Sklep o razrešitvi in imenovanju dveh članov Nadzornega odbora Občine Osilnica (nahaja se na desni strani)

- Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2012 (nahaja se na desni strani)

-Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2013 (nahaja se na desni strani)