Program varnosti Občine Osilnica

 Na podlagi 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/2008 in 5/2008 -popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 24. redni seji dne 04.07.2014 sprejel

S  K  L  E  P
 
o sprejemu programa varnosti Občine Osilnica
 
 
 
1. člen
 
Občinski program varnosti Občine Osilnica je temeljni strateški dokument, v katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja prebivalcev občine.

 
Občinski svet Občine Osilnica potrjuje in sprejema občinski program varnosti v predloženi obliki.

 
2. člen
 
Program varnosti je narejen v skladu z veljavno zakonodajo.

 
3. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta.
 


Št. 032-0004/2013/6
Osilnica, dne 04.07.2014
 

                                                                                            VOLF Antun, župan
 


Program varnosti Občine Osilnica se nahaja v priponki, na desni strani.