Proračun Občine Osilnica

IZRAZ BESEDE "PRORAČUN" NEKOČ IN DANES:

Nekoč:

IZRAZ "BUDŽET" JE V SLOVENŠČINO PRODRL IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA, KJER JE PRVOTNO PREDSTAVLJAL TORBO, V KATERI JE IMEL KRALJ SPRAVLJEN DENAR ZA JAVNE IZDATKE.

Danes:

IZRAZ "PRORAČUN" SE UPORABLJA ZA LETNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DRUŽBENO- POLITIČNIH SKUPNOSTI (državni, občinski proračun).


Odloki o proračunih Občine Osilnica v mandatu 2006-2010:
- Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2007
- Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2008
- Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2008
- Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2009
- Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2009
- Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2010
- Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2010

Odloki o proračunih Občine Osilnica v mandatu 2010-2014:
- Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2011
- Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2011 (nahaja se na desni strani)
- Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2012 se nahaja na spodnji povezavi:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp urlurid=20123382
-Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2013 se nahaja na spodnji povezavi:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112554 
-
 Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2014 se nahaja na spodnji povezavi:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=115834
-
 Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2015 se nahaja na spodnji povezavi:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=121231#!/Odlok-o-proracunu-Obcine-Osilnica-za-leto-2015

O
dloki o proračunih Občine Osilnica v mandatu 2014 - 2018:
- Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2016 se nahaja na spodnji povezavi:
https://www.uradni-list.si/1/content?id=125345
- Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2017 se nahaja na spodnji povezavi:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0321/odlok-o-proracunu-obcine-osilnica-za-leto-2017

- Odlok o proračunu občine Osilnica za leto 2018 se nahaja na spodnji povezavi:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0719/odlok-o-proracunu-obcine-osilnica-za-leto-2018
NA DESNI STRANI SE NAHAJA PRORAČUN OBČINE OSILNICA ZA LETO 2018.

Odloki o proračunih Občine Osilnica v mandatu 2018 -2022:

- Sklep o začasnem financiranju Občine Osilnica januar - marec 2019:
www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0085/sklep-o-zacasnem-financiranju-obcine-osilnica-v-obdobju-januar-marec-2019

- Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2019: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0859/odlok-o-proracunu-obcine-osilnica-za-leto-2019

- Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2019: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2542/odlok-o-rebalansu-proracuna-obcine-osilnica-za-leto-2019


- Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2020: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0440/odlok-o-proracunu-obcine-osilnica-za-leto-2020


- Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2020: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2043/odlok-o-rebalansu-proracuna-obcine-osilnica-za-leto-2020