Razpisi delovnih mest

PODJETNIŠKE IN DRUGE INFORMACIJE - NOVEMBER 2012

  • Tretji javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2013 in 2014.

Za natančne podatke si oglejte celotne razpise v uradnih listih ali na spletnih straneh www.podjetniski-portal.si.


______________________________________________________________________________________________


Občina Osilnica trenutno ne razpisuje nobenih delovnih mest.


_______________________________________________________________________________________________