Zdravstveni nadzor pitnih voda

Zdravstveni nadzor pitnih voda je v Občini Osilnica zagotovljen preko Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano iz Novega mesta. V letu 2017 je bilo odvzetih 13 vzorcev za mikrobiološke preiskave in pet vzorcev za sanitarno-kemične preiskave. Voda na področju občine Osilnica je zdravstveno ustrezna in primerna za uživanje.